Định nghĩa / Ý nghĩa

Bootloader nghĩa là chương trình máy tính có chức năng tải hệ điều hành vào bộ nhớ khi khởi động máy. Bootloader còn được biết đến với tên gọi thông dụng hơn là bộ tải chương trình mồi.

Nếu vẫn chưa rõ, đây là một cách giải thích cụ thể hơn dành cho bạn. Khi máy tính (computer) của bạn không được bật nguồn, hệ điều hành (operating system, viết tắt là OS, ví dụ như Windows, Linux hay MacOS) của máy tính được chứa trong bộ nhớ bất biến (non-volatile memory). Khi vừa bật nguồn khởi động máy tính, một chương trình nhỏ nằm trong Bộ nhớ chỉ đọc (Read-only Memory, hay ROM) được kích hoạt, cùng với một số dữ liệu, nhằm tải hệ điều hành từ non-volatile memory sang Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random-access Memory, hay RAM). Khi hệ điều hành đã được tải vào RAM, nó có thể được kích hoạt và, bắt đầu từ đây, bạn có thể sử dụng máy tính của bạn. Chương trình nhỏ nằm trong ROM mà ta nhắc đến được gọi là bootloader.

Bootloader là sự kết hợp của hai từ: bootstrap (tự khởi động từ những thứ sẵn có) và loader (vật tải, chương trình tải). Thực vậy, bootloader đôi khi cũng được biết đến với tên gọi bootstrap loader, hay ngắn gọn là bootstrap. Bootloader có thể được viết liền như một chữ, hay viết tách ra làm hai chữ: boot loader.

Ví dụ cách dùng như thế nào

  • If your computer has many operating systems, you can choose which one to boot into using the bootloader. (Nếu máy tính của bạn có nhiều hệ điều hành, bạn có thể chọn khởi động vào hệ điều hành nào bằng cách dùng bộ tải chương trình mồi.)
  • To start a computer, one of the first programs you have to run is the boot loader. (Để khởi động máy tính, một trong những chương trình đầu tiên bạn phải chạy là bộ tải chương trình mồi.)
  • Having a boot loader in your computer is crucial to using the machine. (Có bộ tải chương trình mồi trong máy tính của bạn là cốt yếu để dùng cỗ máy đó.)
  • Without a bootloader, your computer is nothing more than a pile of useless hardware. (Không có bộ tải chương trình nguồn, máy tính của bạn không là gì hơn ngoài một đống phần cứng vô dụng.)
  • Running a boot loader is like starting a fire. If you don’t do that small but critical first step, nothing else can happen. (Chạy bộ tải chương trình mồi giống như bén một ngọn lửa vậy. Nếu bạn không làm bước nhỏ nhưng quan trọng đó, không gì khác có thể xảy ra.)

Vậy là hết bài!

Nếu bạn thấy bài học này hữu ích, mình nhờ bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân cũng như xem thêm các bài viết khác tại trang web Engbits.net (bạn có thể bắt đầu tại đây).

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published.