Mình là Dỹ Lê. Chào mừng bạn đến với trang web Engbits.net!

Từng lẫm chẫm với những từ tiếng Anh đầu tiên, mình đã trở thành cựu du học sinh và làm việc trong môi trường Anh ngữ. Bạn Việt có, bạn ngoại quốc có, mình sống giữa hai thế giới và mong được có cơ hội giúp bạn bắc cầu nối ngôn ngữ của chính đời bạn.

Bạn đang có thắc mắc gì về tiếng Anh hay chỉ đơn giản muốn làm quen? Viết cho mình tại contact.engbits@gmail.com. Mình nóng lòng được đọc thư từ bạn!