Định nghĩa / Ý nghĩa

Obvs nghĩa là rõ ràng là vậy. Obvs là cách viết tắt của từ obviously và thường được dùng trong ngữ cảnh nhắn tin bằng điện thoại hay chat qua mạng cũng như khi nói chuyện một cách thời thượng, kiểu cách, xịn xò.

Ví dụ cách dùng như thế nào

  • What do you mean you don’t know what I’m talking about? I want to know what you guys did during your honeymoon, obvs. (Ý bạn là sao [khi bạn nói] bạn không biết tôi đang nói về điều gì? Tôi muốn biết các bạn đã làm gì trong kỳ trăng mật, rõ ràng rồi.)
  • I got an A+ for my biology assignment this week. I didn’t do it by myself, obvs; I barely know what biology even is. (Tôi được điểm A+ cho bài tập sinh học của tôi tuần này. Tôi không tự làm nó, rõ ràng rồi; tôi còn ít có biết ngay cả sinh học là gì nữa.)
  • Josh is totally into Jenny. Look at the way he looks at her. I’m not jealous or anything, obvs. (Josh hoàn toàn phải lòng Jenny. Nhìn cách anh nhìn cô ta kìa. Tôi không ghen tị hay gì, rõ ràng rồi.)
  • What’s the easiest way to pass university? Besides bribing, obvs. (Cách dễ nhất để tốt nghiệp đại học là gì? Bên cạnh đút lót, rõ ràng rồi.)
  • Want to hang out this weekend? I’m not asking you out on a date, obvs. I’m just bored, and we’re close friends. (Muốn đi chơi cuối tuần này không? Tôi không mời bạn đi hẹn hò, rõ ràng rồi. Tôi chỉ chán, và chúng ta là bạn gần gũi của nhau.)

Vậy là hết bài!

Nếu bạn thấy bài học này hữu ích, mình nhờ bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân cũng như xem thêm các bài viết khác tại trang web Engbits.net (bạn có thể bắt đầu tại đây).

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published.