Định nghĩa / Ý nghĩa

Abandoned DNA (ADN bị bỏ rơi) nghĩa là mảnh thông tin di truyền mà một người bỏ rơi.

Thông tin di truyền của một người được chứa trong một cấu trúc sinh học gọi là ADN (trong tiếng Anh, ADN được viết tắt là DNA, hay viết đầy đủ là deoxyribonucleic acid). Cấu trúc này tồn tại trong nhân của tế bào. Một người có thể vô tình khạc nhổ, làm rụng tóc, cọ xát làm một mảnh da rớt ra, v.v., vô tình để lại thông tin này ở nơi mà họ từng đến. Một người khác, ví dụ như nhân viên cảnh sát hoặc tội phạm danh tính, có thể đi theo sau họ để lấy những tế bào bị rơi rớt này, từ đó chiết ra thông tin di truyền bị bỏ rơi (abandoned DNA) để xác định hoặc giả mạo danh tính của người đó.

Ví dụ cách dùng như thế nào

  • Collecting abandoned DNA is one of the most effective and sneaky ways to obtain the identity of a person. (Thu thập ADN bị bỏ rơi là một trong những cách hữu hiệu và lén lút nhất để có được danh tính của một người.)
  • We leave behind a considerable amount of abandoned DNA that we’re not even aware of. Think of the last time you take a sip of coffee at a restaurant, or use a spoon or chopsticks or a fork to eat something. A tiny amount of your saliva is all it takes to know who you are. (Chúng ta để lại phía sau một lượng ADN bị đánh rơi mà chúng ta còn chẳng biết nữa. Hãy nghĩ đến lần gần nhất bạn nhấp một ngụm cà phê tại một nhà hàng, hay dùng một cái muỗng hay đũa hay một cái nĩa để ăn thứ gì. Một lượng bé tí tẹo nước miếng của bạn là tất cả thứ cần có để biết bạn là ai.)
  • Abandoned DNA doesn’t serve you any good. If anything, it’s dangerous for you, because someone can pretend they are you. (ADN bị bỏ rơi không có ích lợi gì cho bạn. Nếu có gì, nó nguy hiểm cho bạn, bởi vì một người nào đó có thể giả bộ họ là bạn.)
  • The thief had quickly left the scene, but the police managed to collect some abandoned DNA. (Tên trộm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng cảnh sát thu thập được vài ADN bị bỏ rơi.)
  • The use of abandoned DNA to track down criminals is becoming popular nowadays. With the help of technology advancements, sequencing a piece of DNA takes very little time and money, making this method convenient and effective. (Việc sử dụng ADN bị đánh rơi để lần ra tội phạm đang trở nên phổ biến ngày nay với sự giúp đỡ của những tiến bộ kỹ thuật, xác định một mảnh của chuỗi ADN tốn rất ít thời gian và tiền bạ, làm cho phương pháp này tiện lợi và hiệu quả.)

Vậy là hết bài!

Nếu bạn thấy bài học này hữu ích, mình nhờ bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân cũng như xem thêm các bài viết khác tại trang web Engbits.net (bạn có thể bắt đầu tại đây).

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *