Cấu trúc the past couple of + noun thường được dùng để nói đến một khoảng thời gian trong quá khứ vừa xảy ra, ví dụ: the past couple of days (vài ngày vừa rồi), the past couple of weeks (vài tuần vừa rồi), the past couple of decades (vài thập kỷ vừa rồi).

Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận thấy một số người hoàn toàn lược bỏ giới từ (preposition) of của cấu trúc này. Ví dụ: the past couple months (vài tháng vừa rồi), the past couple years (vài năm vừa rồi), the past couple class periods (vài tiết học vừa rồi).

Đừng để thói quen xấu này ăn vào tiềm thức của bạn. Mặc dù một số người lược bỏ giới từ of chẳng những trong văn nói (spoken language) mà còn cả trong văn viết (written language), cách diễn đạt này hoàn toàn không đúng ngữ pháp. Nếu đang phải giao tiếp trong một ngữ cảnh trang trọng (formal register), bạn càng cần phải cảnh tỉnh về điều này.

Vậy vì sao cách nói này vẫn tồn tại, thậm chí là tồn tại một cách phổ biến nữa? Vì nó tiện lợi. Khi giao tiếp trong những ngữ cảnh không đòi hỏi tính trang trọng (informal register), đôi khi ta chọn nói sao cho thuận miệng; ta đánh đổi tính chuẩn chỉnh của ngôn ngữ cho sự nhanh chóng và xuề xòa trong giao tiếp. Tiết kiệm được một âm tiết (syllable) của giới từ of, trong một số trường hợp, dường như là điều đáng làm.

Tính tiện lợi cũng là lý do vì sao cách nói lược bỏ giới từ of được sử dụng phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ (American English) so với trong tiếng Anh Anh (British English). Tiếng Anh Mỹ có xu hướng đơn giản hóa ngôn ngữ, đặc biệt là trong văn nói không trang trọng (đây chỉ là một quan sát ngôn ngữ thay vì là một định kiến xã hội).

Vậy là hết bài!

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published.