Một trong những luật cơ bản khi học đến giới từ (preposition) là nó phải được theo sau bằng một tân ngữ (object). Vì lý do này, khi thao tác với các đại từ quan hệ (relative pronoun) who / whom, ta có xu hướng sử dụng dạng tân ngữ whom sau một giới từ.

Trong câu You should love someone for who / whom they are. (Bạn nên yêu thương ai đó vì bản thân của họ.), whom dường như là lựa chọn đúng để đặt sau for.

Nhưng hãy cẩn thận. Đó là một cái bẫy.

Đại từ quan hệ là một phần của mệnh đề quan hệ (relative clause), vì vậy, việc quyết định dùng đại từ quan hệ chủ ngữ who hay đại từ quan hệ tân ngữ whom không hề phụ thuộc vào giới từ for mà vào mệnh đề quan hệ ……. they are. Nói cách khác, thay vì sai lầm nhìn vào vấn đề qua cụm từ for who / whom, hãy nhìn vào mệnh đề who / whom they are để đưa ra quyết định của bạn.

Đọc đến đây thì chắc bạn đã có đủ thông tin để kết luận rằng who they are là lựa chọn đúng đắn. Động từ are (dạng chia của động từ be) liên kết hai vế đều có chức năng chủ ngữ, theywho.

Mình sẽ không làm mất thời gian của bạn với một lời giải thích dài dòng. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao ta chọn who, cứ nghĩ đơn giản đến câu hỏi Who are they? (Họ là ai?). Bạn đâu thấy có ai hỏi Whom are they?, phải không? (Còn nếu bạn vẫn tò mò, nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới; nếu có đông đảo yêu cầu, mình sẽ cho các bạn một lời giải thích cặn kẽ hơn về điều này.)

Vậy là hết bài!

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published.