Định nghĩa / Ý nghĩa

Locavore nghĩa là người ưa chuộng hay ưu tiên tiêu thụ thực phẩm chủ yếu có nguồn gốc từ địa phương mà họ sống.

Locavore không nhất thiết chỉ ăn thực phẩm được trồng trọt, chăn nuôi hay được sản xuất nói chung tại địa phương của họ, vì đôi khi điều này không khả thi, đặc biệt là đối với những vùng xâu vùng xa. Tuy vậy, họ có chủ trương ưu tiên chọn thực phẩm được tạo ra từ khu vực xung quanh nơi họ sống, và nếu chưa có ai trồng trọt hay chăn nuôi một nguyên liệu thực phẩm nào đó, chính những locavores có thể đảm đương luôn công việc này; nói cách khác, locavores, những người tiêu thụ thực phẩm, đôi khi cũng làm luôn nhiệm vụ của những người tạo ra thực phẩm để tiêu thụ.

Ví dụ cách dùng như thế nào

  • Being a locavore is a moral decision. You are a part of a community where you live; if someone grows something and there’s no one to sell it to, the food producer won’t make enough money to continue their business. (Làm một người chuộng ăn đồ địa phương là một quyết định mang tính đạo đức. Bạn là một phần của cộng đồng nơi bạn sinh sống; nếu có ai đó trồng thứ gì và không có ai để họ bán nó cho, người sản xuất thực phẩm đó sẽ không kiếm đủ tiền để tiếp tục doanh nghiệp của họ.)
  • Being locavore is not always good. If the land where you live is not nutritious or is contaminated with toxins, it’s probably better to soruce your food from somewhere else. (Làm người chuộng ăn đồ ăn địa phương là phải lúc nào cũng tốt. Nếu mảnh đất nơi bạn sống không bổ dưỡng hay bị nhiễm những chất độc, lấy nguồn thức ăn của bạn từ một chỗ đâu đó khác có lẽ tốt hơn.)
  • I’m a locavore and I’m proud about it. I’m doing my best to help my local community. (Tôi là một người ưu tiên tiêu thụ những thực phẩm địa phương và tôi tự hào về điều đó. Tôi đang làm tốt nhất có thể để giúp cộng đồng địa phương của tôi.)
  • The locavores who also produce food need a lot of skills. They have to know about farming, woodworking, they have to learn to understand and predict the weather, etc. (Những người chuộng tiêu thụ thực phẩm địa phương mà kiêm luôn sản xuất thực phẩm cần rất nhiều kỹ năng. Họ phải biết về trồng trọt, làm gỗ, họ phải học để hiểu và dự đoán thời tiết, v.v.)
  • Jane doesn’t like the idea of being a locavore. She doesn’t want to discriminate any food source. (Jane không thích tư tưởng làm người ưu tiên tiêu thụ thực phẩm địa phương. Cô không muốn phân biệt đối xử bất kỳ nguồn thức ăn nào.)

Vậy là hết bài!

Nếu bạn thấy bài học này hữu ích, mình nhờ bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân cũng như xem thêm các bài viết khác tại trang web Engbits.net (bạn có thể bắt đầu tại đây).

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *