Cụm giới từ (prepositional phrase) theo sau động từ (verb) không phải là điều gì mới lạ. Nó là một công cụ rất hữu dụng để bổ nghĩa cho động từ và làm trọn vẹn ý nghĩa của câu. Ví dụ:

  • I live in Vietnam. (Tôi sống ở Việt Nam.)
  • We have dinner at 9. (Chúng tôi ăn tối lúc 9 giờ.)
  • He practices singing in an auditorium. (Anh ta tập hát trong một nhà hát.)
  • She discusses with her wife about having kids. (Cô ấy bàn với vợ cô về việc có con.).

Đối với cấu trúc for somebody / something to do something (để cho ai / vật gì / việc gì làm gì), điều này cũng không có gì ngoại lệ. Một cụm giới từ có thể được thêm vào sau động từ trong cấu trúc (thường được đại diện bằng động từ do) để bổ nghĩa cho động từ đó. Ví dụ:

  • I would love for you to have dinner with my high school friends. (Tôi rất muốn bạn ăn tối cùng những người bạn trung học của tôi.)
  • They have arranged for her to talk to the principal. (Họ đã sắp xếp để cô ấy nói chuyện với thầy hiệu trưởng.)
  • We ask for him to communicate in this language. (Chúng tôi yêu cầu anh ấy giao tiếp bằng ngôn ngữ này.).

Sai lầm mà nhiều người dễ mắc phải là khi tân ngữ (object) của cụm giới từ được mang lên đứng trước cấu trúc for somebody / something to do something. Đây thực ra không phải là một vấn đề khó; chúng ta chỉ dễ sơ sót, quên thêm giới từ vào sau động từ trong những trường hợp này. Hãy thử xem xét câu dưới đây:

  • John brought some ornaments for Laura to decorate her Christmas tree. (John mang vài món đồ trang trí để Laura trang trí cây thông Giáng sinh của cô ấy.)

Bạn có cảm thấy có gì đó thiếu thiếu? Việc Laura trang trí cây thông Giáng sinh của cô có liên quan gì đến những đồ trang trí của John? Khi đọc thoáng qua, bạn có thể giả định rằng Laura sẽ trang trí cây thông của cô bằng những đồ trang trí của John (và có thể đây thực sự là ý người viết muốn diễn đạt), nhưng nếu đọc sát nghĩa của câu, không có chi tiết nào chứng tỏ điều này nhất thiết xảy ra. Nói cách khác, việc Laura trang trí cây thông của cô bằng vật liệu gì không hề liên quan đến những đồ trang trí mà John mang cho cô.

Hãy so sánh ví dụ trên với câu dưới đây:

  • John brought some ornaments for Laura to decorate her Christmas tree with. (John mang vài món đồ trang trí để Laura trang trí cây thông Giáng sinh của cô ấy với chúng.)

Giờ đây thì câu của chúng ta đã rõ nghĩa hơn rồi đó! Giới từ with là mấu chốt liên hệ việc Laura trang trí cây thông Giáng sinh của cô và những món đồ trang trí mà John mang cho cô.

Để làm rõ điều này hơn, chúng ta hãy thử viết lại câu trên sao cho tân ngữ ornaments đứng sau giới từ with. Ví dụ:

  • Laura decorates her Christmas tree with the ornaments which John brought her. (Laura trang trí cây thông Giáng sinh của cô bằng những món đồ trang trí mà John mang đến cho cô.)

Vậy là hết bài!

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ contact.engbits@gmail.com nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published.